Bezpłatna infolinia:
801 402 404

SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający kapitał zakładowy: 303 846 600 zł (z czego wpłacono 303 846 600 zł), NIP 777 00 05 362, SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP.